Bloggen til elisabeth http://blog.nr.no/blog/?q=blog/19 nb Lure med statistikk http://blog.nr.no/blog/?q=node/41 <p>Når en jobber med statistikk er det viktig å være kritisk, og sette seg inn i hva statistikken faktisk sier. Man kan ”lure” med statistikk ved å si bare halve sannheten. Her er et par eksempler:</p> <p><strong>1) Magasiner</strong></p> <p>Når det kommer et nytt magasin på markedet, ser en gjerne at det reklamerer med "Størst økning hver uke!". Men hva er det som øker mest? Er det i prosent eller i flest trykte eksemplarer? Mest sannsynlig er det prosentvis økning. Likevel, selv om et magasin har størst økning i prosent, trenger det nødvendigvis ikke ha størst økning i antall eksemplarer.</p> <p>Eksempel:</p> <p>Opplag uke 1:<br /> Magasin A: 200 000<br /> Magasin B: 20 000</p> <p>Opplag uke 2:<br /> Magasin A: 210 000<br /> Magasin B: 25 000</p> <p>Vi ser her at magasin A økte opplaget sitt med 5%, mens B økte opplaget sitt med 25%. Likevel økte A sitt opplag med dobbelt så mange eksemplarer som B.</p> <p><strong>2) Godteri</strong></p> <p>Et godteriprodukt på markedet reklamerer med 30% mindre sukker, uten å opplyse om hva det er 30% mindre enn. Er det 30% mindre enn standardprodukter på markedet? 30% mindre enn gjennomsnittlig sukkermengde av egne varer? 30% mindre enn tidligere produkt (med mindre det er et nytt produkt som ikke har fantes før)? Eller er det rett og slett 30% mindre vekt (f.eks. 70 g i stedet for 100 g)?</p> <p><strong>3) Sitater</strong></p> <p>Under følger tre sitater om statistikk. Det første er et eksempel på at gjennomsnitt ikke alltid er det beste målet.</p> <p>"Statistikk er den vitenskap som sier at hvis man har et bein i fryseboksen og et annet på kokeplaten, så har man det i gjennomsnitt ganske skjønt."<br /> <em>Ukjent</em></p> <p>"Med statistikk kan man bevise alt - også det motsatte."<br /> <em>James Callaghan</em></p> <p>"Ingen er mer skeptiske overfor statistikk enn statistikere."<br /> <em>Claus Moser</em></p> http://blog.nr.no/blog/?q=node/41#comments statistikk Tue, 13 Jul 2010 09:47:56 +0000 Elisabeth Orskaug 41 at http://blog.nr.no/blog