NR-blogg - språk http://blog.nr.no/blog/?q=taxonomy/term/27/0 nb Uløselig matematikkoppgave? http://blog.nr.no/blog/?q=node/38 <p>Min sønn i 5. klasse kom hjem fra skolen og var temmelig oppgitt over en matematikkprøve. En av oppgavene var uløselig, mente han. Oppgaven var som følger:</p> <p><em>“Martin feirer bursdag. Gjestene kan velge mellom flere ting&nbsp;å spise. </em></p> <p style="margin-left: 36pt;"><em>12 ville ha&nbsp;sjokoladekake. </em></p> <p style="margin-left: 36pt;"><em>Halvparten av dem ville ha&nbsp;is.&nbsp;</em></p> <p style="margin-left: 36pt;"><em>10 flere enn dem som&nbsp;ville&nbsp;ha&nbsp;is, ville ha&nbsp;pannekaker. </em></p> <p><em>Hvor mange gjester var det?”&nbsp;</em></p> <p>Jeg måtte si meg enig i at dette ikke var løsbart, for som min sønn argumenterte: Halvparten pluss halvparten pluss 10 blir jo mer enn alle gjestene. Jeg antok at han hadde tolket oppgaven feil. Det stod for eksempel ikke noe tom at gjestene kunne velge bare en ting hver. Hvis halvparten av de som ville ha sjokoladekake i tillegg fikk is, ville dette gå bra, og antall gjester blir 12+16=28.</p> <p>Løsningen kom da prøven ble delt ut igjen, ferdig rettet. Min sønns forklaring om at dette var uløselig, ble ikke godtatt som rett svar. Vi hadde tolket oppgaven feil. “Halvparten av dem” skulle bety halvparten så mange som de som hadde valgt sjokoladekake, altså 6, og antall gjester skulle bli 12+6+16=34.</p> <p>Konklusjon: Presis språkbruk er viktig! Det er ikke alltid mottakeren oppfatter det du ønsker å kommunisere.</p> http://blog.nr.no/blog/?q=node/38#comments skolen språk tallbruk Fri, 25 Jun 2010 11:54:26 +0000 Anne Randi Syversveen 38 at http://blog.nr.no/blog