Hvor raskt er det mulig å løpe 200 m?

På torsdag skal Usain Bolt løpe 200 m i Bislett Games. Med en verdensrekord på utrolige 19,19 kan en spørre seg: Hva er den ultimate 200 m-rekorden?

En måte å svare på dette er å benytte såkalt statistisk-matematisk ekstremverditeori, som handler om sannsynligheten for ekstreme hendelser, som flom, hundreårsbølger eller krakk i aksjemarkedet. I ekstremverditeori ser en spesielt på de mest ekstreme hendelsene, og forsøker å si noe om hvor mye bedre/verre det kan gå. Dette er helt uvurderlig kunnskap når en for eksempel skal bygge et skip eller en oljeplattform som skal tåle en hundreårsbølge.

200 m

For noen år siden tok to nederlandske forskere for seg 780 personlige bestetider på 200 m, og anslo at den ultimate verdensrekorden på 200 m er 18,63. Til sammenligning påstod den tidligere sprinteren Donovan Bailey i mandagens Aftenposten at Bolt kan løpe på 18,95 på torsdag.

100 m

I den samme studien konkluderte forskerne med at den ultimate 100 m-rekorden er så god som 9,29. Baileys 100 m-anslag er den litt mindre optimistiske tiden 9,4.

Er slike utsagn fra forskere til å stole på? I teorien er de det, og oljeplattformene står fortsatt, selv om usikkerheten naturlig nok er ganske stor. I tillegg til den metodiske usikkerheten er det usikkerhet knyttet til datagrunnlaget. Nettopp på grunn av det kom det i år en ny analyse av den ultimate 100 m-rekorden, igjen med samme hovedforfatter som sist. I 1990 innførte IAAF (det internasjonale friidrettsforbundet) dopingkontroller utenfor konkurranse. For å ekskludere mulige dopede bestetider, så derfor forfatterne bort fra noteringer før 1991. Med et bedre datagrunnlag og forbedrede metoder, fant de ut at den ultimate 100-m-rekorden er 9,51 (og ikke 9,29). Merk at Bolts siste 100 m-verdensrekord ikke var en del av datagrunnlaget, men ifølge nederlenderne vil det ikke påvirke analysen i særlig stor grad.

200 m igjen

Dette kan altså tyde på at det tidligere anslaget på 18,63 er vel optimistisk. Hvis vi grovt justerer med to ganger forskjellen i ultimate 100 m-tider (9,51 − 9,29 = 0,22), får vi 18,63 + 0,44 = 18,99. Kort oppsummert er vi og Bailey enige i at den ultimate 200 m-tiden kanskje er like under 19 blank.

200 m-tider

Figuren viser de beste tidene de siste tjue årene, samt mulige bestetidsgrenser. Det har kanskje vært en svak forbedring av gjennomsnittsnivået til de beste over tid. Legg merke til hvor spesielt gode Michael Johnsons beste og Usain Bolts to beste tider er i forhold til resten av feltet.

Referanser

John H. J. Einmahl og Sander G. W. R. Smeets (2011)
Ultimate 100-m world records through extreme-value theory
Statistica Neederlandica 65(1) , s. 32-42

John H. J. Einmahl og Jan R. Magnus (2008)
Records in Athletics Through Extreme-Value Theory
Journal of the American Statistical Association 103(484), s. 1382-1391

Anders Løland

Foto: Lin Stenstrud
Jeg er seniorforsker ved Norsk Regnesentral og ansvarlig for markedsområdet teknologi, industri og forvaltning i min avdeling. Jobben min går ut på å bruke eller utvikle riktige statistiske metoder for å løse problemer.

Jeg tok hovedfag i anvendt og industriell matematikk på Blindern i 1999, og jobbet deretter i et par år med sonardata ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller. Siden 2001 har jeg jobbet ved NR.

På fritida liker jeg å løpe oppover bratte bakker. Jeg heier på Hønefoss, som kommer til å imponere i eliteserien i år.

Morsomt innlegg. Kunne det

Morsomt innlegg. Kunne det vært en ide å finne bestetiden ved å dele opp løpene? For eksempel ved å dele opp fra 0-10 m, 11-20m, osv. og finne ut hvem som har løpt de kjappeste 10 meterne etter 1991, og slå sammen de beste 10-meterne? Håper du forstår hva jeg mente:)

God idé

Det er absolutt mulig (selv om det kompliserer matematikken en god del), og kan gi interessante resultater. Bolt er for eksempel ikke verdensberømt for raske starter. Problemet er vel at disse 10-meterstidene så vidt jeg vet ikke registreres.

Valg for kommentarvisning

Velg din foretrukkede måte å vise kommentarer på og klikk på «Lagre innstillinger» for å aktivere endringene.