Bård Storvik

RealName

Fult navn
Bård Storvik

Profil

Jeg har vært ansatt på Norsk Regnesentral (NR) siden 1999. I 1991 tok jeg hovedfag og senere i 2000 doktorgrad i statistikk ved Universitet i Oslo. På NR har jeg vært innom veldig mange områder. Noen av disse områdene inkluderer system for optimal leveranse av aviser for Dagbladet, løpende utvalgsundersøkelse om kopiering i universitets- og høgskolesektoren for Kopinor, modellering av misligholdssannsynligheter for Pareto, sannsynlighetsvurderinger av førstepremie knyttet til spillet JOKER, system for beregning av tid det tar å bore en brønn for Hydro/Statoil og modellering av ulike laksesykdommer innen oppdrettsnæringen i samarbeid med Veterinærinstituttet. På fritiden bruker jeg mye tid på å trene og da særlig badminton.


Historikk

Medlem i
3 years 8 weeks